Finns det någon djupare förklaring till att polariseringen förstärkts och blivit så tydlig under dessa extrema tider? Det gör det, men det innebär att vi måste lyfta fram saker som de flesta är okunniga om. Det handlar om vår evolution och om hur vår medvetenhet under lång tid utvecklas från lägre emotionalas repellerande yttringar till högre förädlade känslor, samt lägre mentalas begränsade förmågor till högre mentalas perspektivmedvetenhet. Den bristande kunskapen om detta och om de livslagar som styr våra liv, har gjort att vi ännu inte förmått lyfta oss ur denna ofullkomliga värld för att skapa något bättre. Vi fortsätter därför skörda vad vi sått.

Nu blottas mänsklighetens svaghet, hennes medvetenhets utvecklingsstadium. Den visar att mentala medvetenhetsnivån ännu inte nått det högre perspektivtänkandet. Och hatets otaliga former visar emotionala utvecklingens status.  Det frånvarande erkännandet av högre medvetenhetsnivåer gör att ödmjukheten inför livets evolution ännu inte uppnåtts. Den bristande kvaliteten på vårt samhälle är just resultatet av vår kollektiva medvetenhetsnivå. Ett gott samhälle skulle se mycket annorlunda ut.

Viktigt att förstå är att intelligens inte automatiskt innebär hög mentalmedvetenhet. Intelligensen kan utvecklas redan på tidigt stadium i medvetenhetsutvecklingen, men den styrs där av själviska motiv. Faktum är att intelligens och mentalmedvetenhet är två skilda saker. Intelligens handlar mer om redskapets, det vill säga hjärnans, funktionsförmåga, medan mentalmedvetenhet handlar om nivån på innehållet. Och det är innehållets nivå som är det väsentliga. Observeras bör att kunskapsnivån inom universitetsstudier faller inom lägre nivå när det gäller mentalmedvetenhet! En ack så välutbildad person är därför oftast fortfarande begränsad i sin medvetenhetsnivå. Det krävs andra studier och mental verksamhet för att höja denna.

Det i vår tid mest utbredda hindret för höjandet av vår tankeförmåga är, förutom ödmjukhet inför det vi inte förstår, oförmågan att överblicka, att se samband och långtgående konsekvenser, att tänka i nyanser och skalor, och att med välutvecklad omdömesförmåga dra verklighetsförankrade slutsatser. Orsaken härtill är formativt tänkande (i den betydelse det ges inom medvetenhetsutveckling), ren okunnighet, eller mental lättja. Det formativa tänkandet ser allt i svart eller vitt, antingen eller, är oförmöget att göra nyanserade bedömningar, är allmänt oflexibelt, gör subjektiva tolkningar utan verklighetsgrund, och antar färdiglagade åsikter. Det formativa tänkandet är det som vållar sådan splittring i vår tid och visar sig tydligt i aktuella exempel såsom dessa:

* ifrågasättande människor (som tänker själva) klassas som konspirationsteoretiker

* nationalister klassas som högerextrema och farliga

* vaccinkritiska människor klassas som ointelligenta foliehattar

* hälsomedvetna människor klassas som ovetenskapliga flummare

* frihetsförsvarande människor klassas som oansvariga egoister

De som fäller dessa omdömen visar därmed att de är offer för sitt formativa tänkande. Den som börjat aktivera högre mentalmedvetenhet ser det annorlunda:

*ifrågasättande människor visar att de inte mekaniskt accepterar vad de matas med utan har en sund skepsis som visar att det mentala är under utveckling. De är medvetna om att girighet styr majoriteten av mänskligheten på detta utvecklingsstadium och att detta därför i hög grad påverkar vad som propageras för i samhället. Den mer lättmanipulerade delen av mänskligheten skjuter däremot gärna obekväma fakta ifrån sig och litar blint på överhögheten.

* människor som värnar om sin nations bästa kan vara av många olika slag, det vill säga stå på vitt skilda utvecklingsstadier. Allt från en sund, medkännande, ansvarsfull, osjälvisk, högt utvecklad individ som älskar sitt land, till en våldsam, outvecklad barbarindivid som helst vill utrota vissa människor. Skillnaden dem emellan är enormt stor. Sedan har vi alla däremellan. Att värna om sitt land är inte extremt, tvärtom är det något sunt, och därmed osunt att inte värna om sitt land. Till detta hör insikter som endast högre mentalmedvetenhet förmår uppfatta.

* de som hyser okritisk tillit till läkemedelsbolagens välvillighet ombeds läsa boken ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet” av Peter Götschze för att vakna upp ur den smutsrosa bubblan. Det finns fler modiga individer som valt att avslöja den smutsiga verkligheten bakom kulisserna. Där uppenbaras med all önskvärd tydlighet att det är mänsklighetens okunnighet som upprätthåller girigheten i världen. Vi kommer inte kunna bygga ett bättre samhälle förrän människor vaknar och förändras. Att vinstintressen är det absolut primära för läkemedelsindustrin må komma som en överraskning för vissa, men den insikten kommer hjälpa oss att ta mer avvägda beslut gällande vår hälsa i framtiden. Och då menar vi att verkligen rädda liv, och undvika mycket onödigt lidande.

* hälsomedvetna människor erkänner kunskap som ofta är beprövad genom tusentals år, såsom den gamla kunskapen om örtmedicin. Då denna kunskap förstås är ett hot mot kommersiella intressens produkter finns inga företag som bekostar dyra omfattande studier. Det verkligt sunda förnuftet står fritt från giriga intressen och genomskådar med lätthet där sådant förekommer. De klassas förstås som alternativa lättlurade hokuspokus-personer. De som låter sig luras av medias propaganda avslöjar däremot sin okunnighet. Därmed inte sagt att det inte förekommer fusk även inom hälsobranschen, för det gör det, liksom i alla branscher. Den som vill sko sig på andras bekostnad hittar alltid kreativa sätt. Urskillningsförmåga är något vi ständigt behöver utveckla och förfina.

* människor som värnar om frihet och sanning anklagas som oansvariga egoister när de inte lyder statens rekommendationer. Dessa är människor som kan tänka själva. De är inte orderföljare. De känner ofta till att det finns högre lagar, livslagar, som står över de förnuftslösa påhitt våra så kallade ledare försöker styra oss med. Att underlåta att skaffa oss verklig och underbyggd kunskap gör oss till passiva marionetter till staten eller de vinstintressen som styr. Det som händer nu är att vår speciella tid pockar på ett kollektivt uppvaknande som vi här försöker belysa. Vi dömer inte våra medmänniskor, men pekar på vad som är ohållbart att hålla fast vid för att evolutionen ska ha sin gång och vi ska ha en rimlig chans att dämpa vår civilisations förfall.

Nu om någonsin, måste mänskligheten stå upp för frihet och sanning. Situationen har snabbt blivit så absurd att likheten med den kokta grodan är mer än påtaglig. När flertalet fortfarande tror på läkemedelsindustrin välvillighet, utan kunskap om deras tentakler ute i samhället, samt på våra folkvalda ledare som med sina praktexempel på formativt tänkande och sin ohöljda okunnighet försöker styra folket, är det viktigare än någonsin att stå upp för vår frihet, och stå upp för sanning. Vi badar i lögner, och måste anstränga oss nu att finna sanningskompassen.

Den tidigare så högt värderade yttrandefriheten, tillåts snabbt falla och visar därmed den öppna vägen till diktatur för en befolkning som fallit i sömn, neddrogad av vår tids underhållande, lättsmälta och beroendeframkallande distraktioner. Det sedan tidigare långt skridna samhällsförfallet med mycket allvarliga brister inom vård, skola, omsorg och övriga samhällsfunktioner, har genom gångna årets vansinnigheter kraftigt påskyndats. Men nu kan all skuld enkelt läggas på ett virus, på grund av bristande förmåga att höja blicken.

Ett exempel på högre tänkande visar ett av remissvaren till regeringens lagförslag inför pandemilagen. Det blev föga förvånande ignorerat, men dess överlägsna kvalitet är en inspirerande läsning för tänkande människor. Det återfinns på www.veidos.nu.

Vi kan bättre. Med ödmjukhet och aktiv kunskapsinhämtning finns goda chanser till att vända detta till något gott.