Intressant tankeställare när vi står vid ett vägskäl vad gäller mänsklighetens överlevnad. Att erkänna att vårt sätt att leva inte fungerar för att skapa fred och välmående, är första steget mot utveckling. Vad kännetecknar då en högtstående kosmisk civilisation?

Människor ser varandra och sina barn som fria själar. Kärleken begränsas inte från sitt naturliga flöde, då det är människans naturliga varande, vilket är evigt och oändligt.

Barnen uppfostras av den äldre generationen som med sin livsvisdom har uppnått den mognad som är gynnsam för att lära ut sunda och grundläggande värderingar.

Man samskapar under glädje och ansvar, och låter sig inte distraheras av konsumtion, konkurrens eller meningslös underhållning.

Man förstår att planetens resurser och naturliga överflöd tillhör hela mänskligheten och räcker för alla.

Man har ett rättvist ekonomiskt system som gynnar alla, och skapar endast i samförstånd.

Man producerar enbart varor och tjänster av hög och hållbar kvalitet, som har en värdefull funktion eller är ett konstnärligt uttryck.

Man utvecklar och använder sig endast av hållbar teknik som en frigörande avlastning för mänskligheten.

Man tillvaratar varje människas inneboende talanger och ger möjlighet för alla att tillgodose sina grundläggande behov.

Man har tålamod, förståelse och medvetenhet och låter livet självt undervisa om konsekvenserna av handlande, och lär sig så förstå orsak och verkan på ett naturligt sätt.

Man lever i lokala samhällen där alla kan finna sina naturliga roller för samskapande.

Man praktiserar renlevnad genom frisk luft, sol, rörelse, naturlig giftfri kost och med ett balanserat känslo- och tankeliv.

Man respekterar alla levande väsens rätt och vilja till att leva, och lever enbart på växtföda.

Man lever i fred och samklang, medveten om sin andliga natur, med förståelse för livets universella lagar.

Man förstår helheten, att vi alla är En, såsom olika celler i samma organ i vår planet.

Man lär ut grundläggande livskunskap, självkännedom och förståelse för människans natur och vår plats i universum.

Man tar ansvar för miljön, då man förstår livets eviga natur och att vi kommer tillbaka till jorden liv efter liv.

Man ser den enastående universella intelligensen bakom allt skapat.

Så återstår: var står vi? Vad vill vi? Genom varje val vi gör i vardagen formar vi vår gemensamma värld. Varje val Du gör, gör i högsta grad skillnad.

Med kärlek och acceptans av oss själva, varandra och vår väg kan vi gemensamt sträva efter en högre version av oss själva och vårt liv på jorden. Vi kan, steg för steg.