För att ta ett kliv uppåt på den kosmiska utvecklingsstegen är det dags att erkänna det eviga jagets existens och läran om dess återfödelse, reinkarnation. Nya dörrar kommer då öppnas för vetenskapen och psykologin, som får mycket förklarat när de börjar studera det sanna jagets, monadens, utveckling och de kosmiska krafter som styr individens personlighet, uttryck, hälsa och ohälsa, talanger och svårigheter. Att vi faktiskt inte är oskrivna blad när vi föds. Att det finns förklaringar till våra uttryck och att vi är olika långt komna på vägen, men ändå med samma gudomliga värde och mål. Att våra förmågor utvecklas steg för steg från liv till liv. Vi går alla genom stadier av djuriskhet/själviskhet där vi endast ser till vårt eget bästa, vilket sedan gradvis växer bort till förmån för en allt större kärlek till vår nästa. Med vår ökade kärleksförmåga vaknar så respekten för allt levande. Där värnar vi om livet i allt skapat. Först där kan vi skapa en varaktig fred på jorden. En fred som grundar sig på ett inre tillstånd av frid och kärlek.

Anledningen till det viktiga i att ta in detta nu är att mänskligheten under den teknologiska utvecklingen gått väldigt långsamt fram på detta område. Samtidigt har vår planet sin egen utvecklingsprocess som inte väntar in mänskligheten hur länge som helst. Vi kan inte fortsätta tära på planeten som är vårt hem under fysiska inkarnationer. Vi har sovit länge nu gällande kännedom om vår gudomliga kärna. Vill vi vara med och skapa en planet i fred behöver vi ta ansvar för hur vi väljer att leva. Alternativet kan annars bli att ”gå om en årskurs” och fortsätta kommande inkarnationer på en mer primitiv planet. Vår jords utveckling är en angelägenhet för hela solsystemet och galaxen, så vi kommer inte tillåtas äventyra vår livsmiljö hur länge som helst.