En gnista av gudomlighet

dold bakom lager av egots illusioner

eller på sin väg mot frigörelse.

Kanske uppvaknad, lysande, fri,

en klar låga som ger ljus åt världen.

Denna gnista är vad Du Är

obunden, evig, gnista av Gudomen,

det eviga Ljuset, Kärleken och Livet.

Ett med dina bröder och systrar

bortom era fysiska höljen,

som förenade droppar i Kärlekens hav.