Stora summor går till länders försvar. Men hur mycket går till att få barn och ungdomar att växa upp med insikten att fred börjar inom oss själva? Lika lite vi kan förhindra sjukdomar med nya läkemedel, kan vi skapa fred genom att rusta oss för krig. Vi behöver höja vårt medvetande och gå till orsaken.

Människor flyr från krig, men en del har inte bara flytt utan tagit ”kriget” med sig. Då är det av ännu större vikt att arbeta förebyggande med verkligt fredsarbete. Vi behöver en fredsmyndighet som ansvarar för fredsutbildningar för alla medborgare, med början i våra skolor. Den skulle kunna arbeta aktivt för att sprida fredstanken i världen och för en allmän medvetandehöjning.

Fredsambassadören Prem Rawat reser världen runt med sitt budskap. Han har t.ex. talat inför FN och italienska riksdagen. Rawat har utarbetat ett fredsprogram – PEP- Peace Education Program, som omfattar 10 studietillfällen och tar upp följande teman: fred, uppskattning, inre styrka, självkännedom, klarhet, förståelse, värdighet, val, hopp och välbefinnande. Det har även använts på fängelser med goda resultat. Genom självkänsla och nya insikter lämnar internerna det kriminella livet bakom sig. Är det inte så vi bör jobba?

Historien visar tydligt att krig löser inga konflikter. Är vi och våra politiker insiktsfulla nog att förstå detta? Att det finns en bättre väg. Dags för en sann medvetandeevolution!