Blog Image

Frön i vinden

Om bloggen


Tankar om människans utveckling mot en högre medvetenhet och om hur vi kan skapa ett samhälle som speglar detta. Om att bli medvetna medskapare, för att kunna fortsätta leva som värdiga medborgare på denna vackra planet.
I en värld fylld av illusioner kan vi kanske skönja den bakomliggande enheten och det högre syftet tillsammans. Kanske landar något frö i dig.

Må du färdas väl på din väg! <3

Monadens frigörelse

Medvetenhet Posted on 2016-03-01 21:32

Livet är ett ständigt pågående samspel mellan det egna upplevda jaget och omvärlden. Då allt levande existerar även och framför allt i en eterisk värld, är våra energier i ständigt samröre med vår omgivning och med helheten av liv. På ett osynligt plan är vi mer Ett än vi anar. Även om våra organiska ögon inte kan uppfatta det, så har vi med teknikens, om än begränsade hjälp, upptäckt sådant som röntgenstrålar, infrarött ljus, radiovågor mm. Sådant som vi använder dagligen utan att kanske reflektera över det. Osynligt likaså, men fullt verkligt.

Något annat osynligt, men likväl fullt verkligt, är våra osynliga kroppar eller höljen. Vi har ju organismen, men den genomträngs också av ett eteriskt hölje, som är den egentliga fysiska kroppen. Sedan har vi ett emotionalhölje, även kallad känslokropp, begärskropp eller astralkropp, och ett mentalhölje och ett kausalhölje. Dessa kroppar känner vi igen som den speciella energi varje människa har. Det kan vi lätt föreställa oss när vi tänker på en människa. Vi känner den energi som gör den människan just till den hon är. Detta osynliga fält vi utstrålar påverkar och växelverkar med allt annat levande vi möter. Detta kan vi uppleva såsom den speciella känsla, stämning, samförstånd, stimulans, glädje eller ibland dränage i möten med andra.

Alla människor är under utveckling. Vi befinner oss alla någonstans på Vägen mellan att vara fullt sovande och omedvetna om vårt sanna jag, till att bli ett kausaljag och vidare till ett essentialjag. Det sistnämnda innebär en fullt uppvaknad människa som är redo att gå vidare som mästare på ett högre plan och utan behov att längre reinkarnera för sin utveckling.

Under denna utvecklingsväg får människan arbeta med frigörelsen från det skenbara jaget, de lägre höljena. Något som sker naturligt genom alla livserfarenheter. När människan blir alltmer medveten, kan hon också se och reflektera över sin egen frigörelse. Det skenbara jaget har tjänat oss under långa tider, och varit en nödvändig del av det mänskliga utvecklingsstadiet, där vi tampats med de fysiska villkoren, våra allehanda begär och svallande känslotillstånd.

Så småningom, genom det upplevda lidandet under inkarnationernas gång, växer känslan av inre styrka och oberördhet. Monadens medvetenhet växer sig till sist så stark att den inte längre identifierar sig med de lägre höljenas automatiska och mekaniska aktivitet. Vi blir inte längre upprörda, utan saker och ting rinner av oss. Vi tar inte åt oss personligt av andras åsikter. Vi kan hålla oss objektiva, med en större förståelse för andras synvinklar. Vi kan se livet och dess händelser ur ett högre perspektiv. Döden blir inte längre skrämmande, utan bara en naturlig övergång till en annan del av tillvaron.

Detta högre perspektiv är en befrielse för människan, då vi inte längre är i känslornas våld. Då de stillade känslorna istället utgår från monaden, växer medkänslan och kärleken till livet. De gamla begären lämnar plats för en högre medvetenhet. Med detta kommer en inre frid och stillhet. Vår inre polaritet förflyttas så sakta från det emotionala till det högre mentala. Där
öppnas våra huvudcentra för en allt bättre kontakt med högre medvetenhet.Renlevnad

Medvetenhet Posted on 2016-03-01 21:31

Ett känsligt ämne och högst privat, och så måste det också vara. Men liksom gäller andra aspekter på vår utvecklingsresa, kan reflektioner över detta öka medvetenheten och låta insikter växa. Vad vi äter och stoppar i oss, och vad var och en tål och behöver är högst individuellt. Men vissa ramar för vad som är hälsosamt på vägen finns ändå. Att söka kunskap om detta kan förhindra onödigt lidande.

Vi människor genomgår en ständig förfiningsprocess, både i vårt inre och i vår organism. Ofta äter vi det som känns naturligt rätt för oss. Samtidigt har den västerländska kosten styrts genom otillbörliga tentakler ute i de myndigheter som försett oss med kostråd och rekommendationer. Vi har låtit oss luras av kommersiella intressen, som inte heller vill låta oss förstå hur denna kost skadar vår hälsa. Med ett sunt förnuft kan vi i alla fall enkelt utesluta raffinerade livsmedel och dem som innehåller konstgjorda tillsatser. Dessa är inte ämnade som människoföda. Barn växer upp med att smågodis är något normalt, men sådant är allt annat än lämpligt att förtära. Människan har åsamkat sig själv mycket lidande på vägen, utan att förstå detta.

Att hjärt- och kärlsjukdomar är så vanliga i västerlandet har sina faktiska orsaker. Forskning som påvisar dessa kommer fram alltmer men motarbetas kraftigt av intressen som går i motsatt riktning. Diabetes blir allt vanligare, likaså olika bokstavsdiagnoser. Allt har en orsak. Det vi stoppar i oss och det vi omger oss med påverkar vår hälsa. Luftföroreningar, dåligt vatten, strålning, vacciner och många läkemedel är annat som påverkar vår hälsa negativt. Liksom alkohol, tobak och droger.

Ju mer medvetna vi blir, desto mer öppnas också våra ögon för vad vi faktisk stoppar i oss och hur vi lever. Att måna om organismen blir viktigare och mer självklart. Förr eller senare får vi ju ta konsekvenserna av hur vi har levat. Sedan är det mycket individuellt vad vi och vår mage mår bäst av. Något som vi får lära av genom hela livet. Men det vi tycker om är inte alls säkert att vi mår bra av. Mycket kan vara förföriskt gott, men inte alls hälsosamt, även om reklamen vill låta påskina just detta.

Utöver detta växer också en större ansvarskänsla fram i människan. Vi börjar bry oss inte bara om oss själva utan också om miljön och andra levande varelser. Denna resa får var och en göra. Det finns inget som kan stoppa den gradvisa utvecklingen av monadens medvetenhet i människan, även om starka krafter vill hålla oss distraherade och tillfälligt kan fördröja detta. Att söka kunskap och öka medvetenhet och förståelse är därför av största vikt. Genom våra individuella val skapar vi världen.

Från ett högre perspektiv finns andra aspekter på vår hälsa. Då vi är uppbyggda av energier, innebär vår själsliga utveckling en ständig process av förhöjning av dessa, och över- och understimulering av energicentra genom det emotionella livet. Även påverkan av andra krafter kan medföra särskilda problem på de olika utvecklingsstadierna. Samtidigt är vi en del av planetens liv, vilket också påverkar oss på olika sätt.